Branimir S Radovanović je rođen u Puli 1956. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Fotografijom se bavi od 1979. godine, a u periodu od 1981-1986 i od 2008 do danas izlaže na kolektivnim izložbama koje se priređuju u okviru Foto saveza. U radu se ogledao u domenu pejzaža, lajfa, foto-grafike… Karakterističan je kompleksan pristup temama, stalno traganje za novim izražajnim formama i sigurna tehnika u realizaciji ideje.